نژاد- منشا قومی و جغرافیایی کاسیها

منشا قومی و جغرافیایی کاسیها

پروفسور مینورسکی معتقداست که اینها مردمی از سرزمین شمالی بوده اند بنام کاشوها یا کاسیها که از قفقاز به سوی کوههای البرز سرازیر شده واز آنجا به منطقه کوهستانی زاگرس کوچ کرده اند و در این محل کم کم با تمدن بابلی و شوشی آشنا شده اند.گواه منشا قومی وجغرافیای کاسیها قریب به 5 کلمه و نام خاص است که با تر جمه اکدی در متون لغوی اشوری و بابلی محفوظ است و همچنین مقداری اسامی خاص که در اسناد تجاری و اقتصادی بابلی باقی مانده و کتیبه ی شاهان که مربوط به هزاره دوم پیش از میلاد به دست مارسیده است . اکنون می توان این حدس را بیشتر محتمل دانست که کاسیها قبیله ای بودند کوهستانی و پیشه دامداری داشتند وبه زبانی به با ایلامی قرابت داشت سخن می گفتند. نام کاسی به اشکال مختلف کاشی ( کاشو) ، کوسایی، کاسپین ( قزوین)، کاسیو، کار-کاسی، اکسایا ( نام قدیم همدان) و کاسیتریس به معنی قلع یا فلزی که در ناحیه کاسیها بدست می آید.

موسس سلسه کاسی شخصی بنام گانداش بود. وی توانست با نفوذ وتسلط بر بین النهرین (بابل) بربخش پایین دست دره دیاله که در عهد “ توپ لیاش” خوانده می شد تا 1726 پ م حکومت کند.
کاسیها قریب به 500 سال تسلط کاملی بر بین النهرین داشتند.
از پادشاهان وشهریاران کاسی می توان به :
1- آگوم بزرگ (1725-1704 پ.م)
2- کاش تی لیاش اول(1704-1683 پ-م)
3- اوشی (1682- 1674 پ.م)
4- ابی راتاش(اواسط قرن هفدهم پ.م)
5- اورشی تورماش (پایان قرن هفدهم پ.م)
از جمله شاهان برجسته کاسی می توان به آگوم بزرگ ملقب یه “ کاک رمه” ( به معنی شمشیر رحمت) خود را {خلف نورانی خداوند} و پادشاه کاسیها ، اکدیان و کشور پهناور بابل ،پادان و المان( حلوان) و پادشاه “گوتیان بی خرد ” برشمرد وی موسس سلسله نوین شاهان کاسی بابل در آغاز قرن شانزدهم بیش از میلاد بود.

مذهب و عقاید دینی کاسیها

تا کنون در خصوص مذهب وعقاید دینی کاسیها اطلاعات دقیقی بدست نیامده است بعضی محققان چون جرج کامرون امریکایی معتقد هستند که کاسیها قبل از تهاجم به بابل به روهی از ایزدان آنها معتقد بوده است وی همچنین برمنشا فققازی داشتن برخی ایزدان کاسی تاکید دارد در تائید این مطلب شیپاک را برابر با “ مردوک” خدای بابل ساه sah همان شمس و هوزا یا هودا huda همانند اداد هاربه مطابق با خدای انلیل inlil بابلی بوده است. با مشاهده برخی از ایزدان قوم کاسیت می توان تا حدودی به هویت و خاستگاه دینی آنان پی برد به این صورت که تعداد زیادی از خدایان آنها اسامی هندواروپایی دارند مانند ماروتاش که می توان آنرا با واژه ماروت هندی و سوریاش را با کلمه سوریای زبان سانسکری مقایسه کرد .
واژه اخیر را با هلیوس یونانی hlios و کلمه باگاس خدای کاسی را با گاس =(بگ و بغ فارسی) پارسی باستان از یک ریشه دانسته اند به احتمال زیاد این شواهد حکایت از وابستگی قومی وخویشاوندی کاسیان با اقوام آریایی دارد. گیریشمن از ایزد سروش و بانوی“ اشی” که در سر سنجاقهای لرستان تصویر شده است و در اشیاء مفرغی دو نمونه از خدایان سازندگان مفرغهای لرستان معرفی می کند که بعدا در شکا تکامل یافته خود وارد دین زردشت و فرهنگ قو آریایی شده اند.مذهب این مردمان برقدرت اسمانی تکیه داشت واساس این دین براعتقاد به خدای بزرگی که برموجودات آسمانی وفصول و تمام امور زندگی استیلا داشت مبتنی بود( پوپ)
از مهمترین خدایان کاسی:

 

  • خدای کاشو( خدای قبیله و نیای کاسیان شمرده می شده است
  • شیبارو یا شیمالی ( الهه قلل کوهستان)
  • شوکامون یا شومو خدای آتش زیر زمینی و حامی سلام شاهی و هاربه و شیحو از خدایان معزز
  • ومحترم بود
  • ساخ یا شورشاش خدای خورشید کامول و الهه 
  •  ایمیریا حامی خاندان شاهی
  • شوکا مونا و سومالیا محافظ خاندان سلطنتی کاسی
/ 4 نظر / 583 بازدید
میم

سپهر بزرگوار درود بر تو . تاریخ خواندن و دانستن از مهمترین کارهای زندگی آدمیان باید باشد که بدبختانه سالیانی متمادیست که در سرزمین ما به دست فراموشی سپرده شده است. سپاس از تقسیم دانش ات. اما ای کاش ماخذ و منابع این نوشته ها را هم اینجا می آوردی. همیشه شاد و موفق باشی دوست گرامی.

امید

سلام شما خودتان لر هستید.؟ لطفا معرفی کنین خواهشا

مهدی

عزیز کاسی ها و ایلامی ها التصاقی زبان بودند این اصل در بین تمام مورخان نامی پذیرفته شده است شما دنبال همویت خودتی یا دنبال فریب خود ؟11

turboratur

کاس ها : کاس ها قومی بودند که از دوران باستان در کنار دریای خزر ، آسیای میانه ، شرق و شمال دریای سیاه و قفقاز و فلات ایران می زیستند . کاس ها در زبانهای مختلف بدلیل تفاوت زبان و لهجه و نقص زبان ها کمی متفاوت نامیده می شدند ولی همه به یک قوم اشاره دارد . این قوم در تاریخ سنتی ایران تورانیان نامیده می شدند و سپس تورک . نام کاس در نام دریای کاسپین ، بصورت قز در نام قزوین ، بصورت غز در نام غزنین و غزنویان ، بصورت غز در نام غز و اغوز ، بصورت کاش در نام کاشان ، کاشمر ، کاشغر ، بصورت قاش در نام قشقایی ها ، بصورت کوش در نام کوشانیان ، بصور کوچ در نام قوم کوچ ، بصورت کوث در نام گوثی ها یا همان گوتی ها ، بصورت سه کاس در نام سکا ها ، بصورت اوش کوز یا اشکوز در نام اشکوز ها ، بصورت ایشغوز در نام ایشغوز ها ، بصورت خز در نام خزر ها و قاج در نام قاجار ها و ... در آمده است . آنها پیاله ای با خود داشتند که سر دشمنانشان بود و بنا به اسمشان کاسه نامیده می شد . آنها مردمانی قوی هیکل موقرمز و چشم آبی بودند و بسیار زیبا رو بوده اند . کاس ها همان تورک ها هستند .