واژه کاســـی

واژه کاسی

  این واژه در زبان آشوری  به شکل  کاشو (kashsho) آمده است.در منابه مختلف به صورتهای  هسی، اوکسی ، اوکسیان ، و هوزی یا حوزی ، کوسی ، کوس سی، کاش شو، کوشین، کوسان، کاسو، کاسیت، کشو ،کاسیوس ، کوسای، کس-سی، کاسکان، کوسه، گواسان، کوش، کاسپی ، اکسایا، آکس-سی، کاسیستریس، به معنی قلع فلزی که در ناحیه کاسیها  بدست  می آید. استرابون  جغرافیدان  یونانی  از کاسیان  به نام کوسایویی یاد کرده است. امروزه نام  کاسپین یعنی  نام  قدیمی  دریای خزر  و شهر  قزوین  شکل دیگری  از واژه کاسی است . آشوریان  در هزار اول  پیش از میلاد  از سرزمین  و کشور کاسیها  به نام “ کارکاشی ” یاد کرده اند. بعد از انکه  کاسیها وارد ایران  شدند   ودر غرب  وجنوب غربی دریای  خزر  قرار گرفتند نام قوم خویش را (کاسی)= کاسپین  را بر دریای  مذکور نهادند. جورج کامرون و رشید یاسمی  معتقدن که  در قرن  24 قبل از میلاد  در ایلام  در محدوده جنوبی  قلمرو کاسیها به محلی برمی خوریم  که “ کاشن” نام دارد  واژه کاسی مفهومی  وسیع و عام داشته که فراتر  از لرستان بوده است . و گروههای از آنها  در اغلب  نقاط  آسیا ، اروپا  از  دجله تا سند از آسیای صغیر تا شمال  افغانستان  و سرزمیت  چین  مشاهده  می کنیم.

 


/ 2 نظر / 18 بازدید
اسماعیل

به نظر من کاسی همون لک ها هستند و ایلامی همان لر کا هزاران سال ژیش باهم متحد شده و به ایلامی یا لر تبدیل شدند

بهار

من بهار کاسی هستم گمونم به هم همنژاد باشیم از آشنایی باهات خوشبختم