عقاید هوا شناسی

در زمستان چنانچه ابرهای آسمان در هنگام غروب و مغرب به رنگ قرمز و نارنجی باشند. مردم عقیده دارند روزهایی که در پیش است هوا صاف و آفتابی خواهد بود. هرگاه هاله دورماه در شبهای مهتاب شعاع بیشتری داشته باشد یعنی دایره بزرگ به نظر برسد روز بعد از آن بارش باران حتمی است و برعکس چنانچه هاله دور ماه دایره ای کوچک و به ماه نزدیک باشد روزهای بعد از آن هوا صاف خواهد بود.

چنانچه در زمستان و بهار ابرها به طرف مغرب در حرکت باشند بارندگی شدید و طولانی در پیش است. اگر ابرها از مغرب به طرف مشرق و شمال شرقی در حرکت باشند روزهای بعد هوا صاف و بدون بارندگی خواهد بود. چنانچه روزهای پاییز و زمستان هوا بیش از حد معمول گرم و آفتاب در روز شدید و سوزان باشد، روز بعد بارندگی را دارند. در روزهای ابری زمستان و پاییز مردم به آسمان نگاه می کنند. چنانچه آسمان طرف جنوب و قبله باز و ابرها کنار رفته باشند دلیل بر این است که در ساعات آینده باران نخواهد بارید و آسمان صاف خواهد شد و اگر آسمان جنوب قبله را ابرهای سیاه و تیره پوشانده باشد بارندگی ادامه خواهد داشت.

اگر در بارندگی های زمستان روز شنبه هوا صاف نشد و یا روز شنبه بارندگی شروع شد مردم اعتقاد دارند بارندگی در روزهای بعد از آن هم ادامه خواهد یافت. اگر در فصل های پاییز و زمستان و بهار در هنگام غروب آفتاب ابرهای سمت مغرب آسمان به رنگ قرمز و یا نارنجی باشند، نشانه ایست که حداقل تا یک هفته بعد از آن باران نخواهد بارید و هوای صافی پیش بینی می شود.

 

/ 0 نظر / 41 بازدید