لرستان وکاسیان

قوم لر -سکاها-کاسیتها- تبارشناسی قوم لر -فرهنگ وهنروتمدن وموسیقی لری-مناظر وطبیعت لرستان-مفرغ لرستان

نژاد- منشا قومی و جغرافیایی کاسیها

منشا قومی و جغرافیایی کاسیها

پروفسور مینورسکی معتقداست که اینها مردمی از سرزمین شمالی بوده اند بنام کاشوها یا کاسیها که از قفقاز به سوی کوههای البرز سرازیر شده واز آنجا به منطقه کوهستانی زاگرس کوچ کرده اند و در این محل کم کم با تمدن بابلی و شوشی آشنا شده اند.گواه منشا قومی وجغرافیای کاسیها قریب به 5 کلمه و نام خاص است که با تر جمه اکدی در متون لغوی اشوری و بابلی محفوظ است و همچنین مقداری اسامی خاص که در اسناد تجاری و اقتصادی بابلی باقی مانده و کتیبه ی شاهان که مربوط به هزاره دوم پیش از میلاد به دست مارسیده است . اکنون می توان این حدس را بیشتر محتمل دانست که کاسیها قبیله ای بودند کوهستانی و پیشه دامداری داشتند وبه زبانی به با ایلامی قرابت داشت سخن می گفتند. نام کاسی به اشکال مختلف کاشی ( کاشو) ، کوسایی، کاسپین ( قزوین)، کاسیو، کار-کاسی، اکسایا ( نام قدیم همدان) و کاسیتریس به معنی قلع یا فلزی که در ناحیه کاسیها بدست می آید.

موسس سلسه کاسی شخصی بنام گانداش بود. وی توانست با نفوذ وتسلط بر بین النهرین (بابل) بربخش پایین دست دره دیاله که در عهد “ توپ لیاش” خوانده می شد تا 1726 پ م حکومت کند.
کاسیها قریب به 500 سال تسلط کاملی بر بین النهرین داشتند.
از پادشاهان وشهریاران کاسی می توان به :
1- آگوم بزرگ (1725-1704 پ.م)
2- کاش تی لیاش اول(1704-1683 پ-م)
3- اوشی (1682- 1674 پ.م)
4- ابی راتاش(اواسط قرن هفدهم پ.م)
5- اورشی تورماش (پایان قرن هفدهم پ.م)
از جمله شاهان برجسته کاسی می توان به آگوم بزرگ ملقب یه “ کاک رمه” ( به معنی شمشیر رحمت) خود را {خلف نورانی خداوند} و پادشاه کاسیها ، اکدیان و کشور پهناور بابل ،پادان و المان( حلوان) و پادشاه “گوتیان بی خرد ” برشمرد وی موسس سلسله نوین شاهان کاسی بابل در آغاز قرن شانزدهم بیش از میلاد بود.

مذهب و عقاید دینی کاسیها

تا کنون در خصوص مذهب وعقاید دینی کاسیها اطلاعات دقیقی بدست نیامده است بعضی محققان چون جرج کامرون امریکایی معتقد هستند که کاسیها قبل از تهاجم به بابل به روهی از ایزدان آنها معتقد بوده است وی همچنین برمنشا فققازی داشتن برخی ایزدان کاسی تاکید دارد در تائید این مطلب شیپاک را برابر با “ مردوک” خدای بابل ساه sah همان شمس و هوزا یا هودا huda همانند اداد هاربه مطابق با خدای انلیل inlil بابلی بوده است. با مشاهده برخی از ایزدان قوم کاسیت می توان تا حدودی به هویت و خاستگاه دینی آنان پی برد به این صورت که تعداد زیادی از خدایان آنها اسامی هندواروپایی دارند مانند ماروتاش که می توان آنرا با واژه ماروت هندی و سوریاش را با کلمه سوریای زبان سانسکری مقایسه کرد .
واژه اخیر را با هلیوس یونانی hlios و کلمه باگاس خدای کاسی را با گاس =(بگ و بغ فارسی) پارسی باستان از یک ریشه دانسته اند به احتمال زیاد این شواهد حکایت از وابستگی قومی وخویشاوندی کاسیان با اقوام آریایی دارد. گیریشمن از ایزد سروش و بانوی“ اشی” که در سر سنجاقهای لرستان تصویر شده است و در اشیاء مفرغی دو نمونه از خدایان سازندگان مفرغهای لرستان معرفی می کند که بعدا در شکا تکامل یافته خود وارد دین زردشت و فرهنگ قو آریایی شده اند.مذهب این مردمان برقدرت اسمانی تکیه داشت واساس این دین براعتقاد به خدای بزرگی که برموجودات آسمانی وفصول و تمام امور زندگی استیلا داشت مبتنی بود( پوپ)
از مهمترین خدایان کاسی:

 

  • خدای کاشو( خدای قبیله و نیای کاسیان شمرده می شده است
  • شیبارو یا شیمالی ( الهه قلل کوهستان)
  • شوکامون یا شومو خدای آتش زیر زمینی و حامی سلام شاهی و هاربه و شیحو از خدایان معزز
  • ومحترم بود
  • ساخ یا شورشاش خدای خورشید کامول و الهه 
  •  ایمیریا حامی خاندان شاهی
  • شوکا مونا و سومالیا محافظ خاندان سلطنتی کاسی

  
نویسنده : معتمدی سکوندی ; ساعت ۳:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧
تگ ها :