لرستان وکاسیان

قوم لر -سکاها-کاسیتها- تبارشناسی قوم لر -فرهنگ وهنروتمدن وموسیقی لری-مناظر وطبیعت لرستان-مفرغ لرستان

منشا قومی و جغرافیایی کاسیها

منشا قومی و جغرافیایی کاسیها

  پروفسو ر مینورسکی  معتقداست  که اینها مردمی از سرزمین شمالی  بوده اند بنام کاشوها یا کاسیها که از قفقاز به سوی کوههای البرز سرازیر شده  واز آنجا  به منطقه کوهستانی زاگرس کوچ کرده اند و در این محل کم کم با تمدن بابلی و شوشی آشنا  شده اند.گواه منشا قومی وجغرافیای کاسیها قریب به 50  کلمه و نام خاص است  که با تر جمه  اکدی  در متون  لغوی  اشوری  و بابلی محفوظ است  و همچنین  مقداری اسامی  خاص  که در اسناد  تجاری  و اقتصادی  بابلی باقی مانده  و کتیبه ی شاهان  که مربوط به  هزاره دوم پیش از میلاد  به دست مارسیده  است . اکنون می توان این حدس  را بیشتر محتمل دانست که کاسیها   قبیله ای بودند  کوهستانی  و پیشه دامداری داشتند وبه زبانی به با ایلامی  قرابت داشت  سخن می گفتند.  نام کاسی  به اشکال  مختلف کاشی ( کاشو) ، کوسایی، کاسپین ( قزوین)، کاسیو، کار-کاسی، اکسایا ( نام قدیم همدان) و کاسیتریس به معنی قلع یا فلزی که در ناحیه کاسیها بدست می آید.

 

  
نویسنده : معتمدی سکوندی ; ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧