لرستان وکاسیان

قوم لر -سکاها-کاسیتها- تبارشناسی قوم لر -فرهنگ وهنروتمدن وموسیقی لری-مناظر وطبیعت لرستان-مفرغ لرستان

تاریخچه و تقسیمات ایل سکوند

         دکتر امان اللهی بهاروند، سکوندها را یکی از انشعابات ایل باجلان ( باجولوند Bajulvand ) می داند و معتقد است ایل باجلان از سکوند، دالوند، قائد رحمت، آروان و یار احمد تشکیل شده است. ایل باجلان در اواخر زندیه و اوایل قاجاریه احتمالاً از نواحی هلیلان یا  نواحی اطراف آن به مناطق لرستان مهاجرت کردند. باجلان ها از ایلات لک زبان می باشند که به احتمال  زیاد از منطقه ی لکستان - که قبلاً بیشتر آن جزو پشتکوه لرستان بوده – به پیشکوه مهاجرت کردند. تا آنجا که اطلاع در دست است ریاست ایل سکوند با خانواده ی علی دوست خوان بوده و بعد از او هم سه تن دیگر را می شناسیم که به طور غیر متوالی ریاست سکوند را داشته اند : خانجان، صفرخان و محمد حسن خان. امروز هم تیره ای از سکوندها به نام علی دوست مأخوذ است از نام علی دوست خان.

  
نویسنده : معتمدی سکوندی ; ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸