لرستان وکاسیان

قوم لر -سکاها-کاسیتها- تبارشناسی قوم لر -فرهنگ وهنروتمدن وموسیقی لری-مناظر وطبیعت لرستان-مفرغ لرستان

حدود و تقسیمات جغرافیایی ایل سکوند

            رشته کوه طولانی کبیرکوه (کور کوه) لرستان را به دو بخش پیشکوه و پشتکوه تقسیم کرده که پیشکوه در شمال و پشتکوه در جنوب ان قرار دارد. لرستان در اوایل حکمرانی قاجاریه تجزیه شد؛ قلمرو حکومت والیان، که پیش از آن همه لرستان را دربر می گرفت، به منطقه پشتکوه محدود گردید، و پیشکوه زیر نظر شاهزادگان قاجار قرار گرفت. در دوره ی حکومت پهلوی اول، نام پشتکوه ( ایلام ) تغییر یافت و استان لرستان ( پیشکوه) مدتها ضمیمه ی خوزستان بود؛ در زمان پهلوی دوم، لرستان (پیشکوه) و ایلام (پشتکوه) سرانجام به دو استان جداگانه تبدیل شد.

           منطقه سکونت ایل سکوند از ابتدا در قسمت پیشکوه لرستان یعنی در قسمت جنوبی لرستان کنونی و نزدیک به خوزستان بوده که در دامنه های شمالی ارتفاعات کیرف و کلا از رشته ارتفاعات هشتاد پهلو است و به علت همین نزدیکی به هر دو ناحیه ی لرستان و خوزستان قشلاق خود را در خوزستان و ییلاق را در لرستان انجام می دهد.

  
نویسنده : معتمدی سکوندی ; ساعت ۸:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸