لرستان وکاسیان

قوم لر -سکاها-کاسیتها- تبارشناسی قوم لر -فرهنگ وهنروتمدن وموسیقی لری-مناظر وطبیعت لرستان-مفرغ لرستان

زبان مذهب وعقاید کاسیها

زبان، عقاید و مذهب کاسیها

 

تا کنون در خصوص مذهب وعقاید دینی کاسیها اطلاعات دقیقی بدست نیامده است بعضی محققان چون جرج کامرون امریکایی معتقد هستند که کاسیها قبل از تهاجم به بابل به روهی از ایزدان آنها معتقد بوده است وی همچنین برمنشا فققازی داشتن برخی ایزدان کاسی تاکید دارد در تائید این مطلب شیپاک را برابر با “ مردوک” خدای بابل ساه sah همان شمس و هوزا یا هودا huda همانند اداد هاربه مطابق با خدای انلیل inlil بابلی بوده است. با مشاهده برخی از ایزدان قوم کاسیت می توان تا حدودی به هویت و خاستگاه دینی آنان پی برد به این صورت که تعداد زیادی از خدایان آنها اسامی هندواروپایی دارند مانند ماروتاش که می توان آنرا با واژه ماروت هندی و سوریاش را با کلمه سوریای زبان سانسکری مقایسه کرد.

 

 

از مهمترین  خدایان کاسی:

 

- خدای کاشو( خدای قبیله و نیای کاسیان شمرده می شده است

 

- شیبارو  یا شیمالی ( الهه قلل کوهستان)

 

- شوکامون یا شومو خدای آتش زیر زمینی و حامی سلام شاهی و هاربه و شیحو از خدایان معزز ومحترم بود

 

- ساخ یا شورشاش خدای خورشید کامول و الهه --------------------------

 

- ایمیریا حامی خاندان شاهی

شوکا مونا و سومالیا محافظ خاندان سلطنتی کاسی

  
نویسنده : معتمدی سکوندی ; ساعت ۳:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٧
تگ ها :